Pilot

PILOT

 

Doel van het pilotproject Jongerenrechtbanken is een in Nederland effectief model te ontwikkelen, waarbij volgens een bepaalde methodiek in eerste instantie door jongeren zelf wordt recht gesproken, wanneer hun leeftijdsgenoten iets hebben misdaan.

De pilot

Voor het slagen van de 3-jarige pilot is het van belang dat deze systematisch en gefaseerd verloopt, door een gedegen evaluatieonderzoek wordt begeleid en met een bruikbaar evaluatierapport wordt afgesloten. 
De eigenlijke pilot werd daarom voorafgegaan door een voorbereidingsjaar (schooljaar 2014/2015). Aan het begin van de drie resp. pilotjaren worden telkens mijlpalen vastgesteld die in dat (school)jaar gehaald moeten worden om het volgende jaar in te kunnen gaan. Voor de start van het nieuwe schooljaar wordt geëvalueerd of de mijlpalen van het afgelopen inderdaad zijn gehaald.

Parallel hieraan werden twee onderzoeksprogramma’s gepland.
 Aangezien in Europa geen vergelijkbare projecten te vinden zijn, wordt daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen die in de Verenigde Staten zijn opgedaan met de youth’ of ‘teen courts’.

Voorbereidingsjaar

In schooljaar 2015/2015 werden alle inhoudelijke, procedurele en organisatorische voorwaarden geschapen om het eerste pilotjaar in te kunnen gaan.

Lees meer

Drie pilotjaren

Basis van de drie pilotjaren (2016 t/m 2018) is het draaien van het vereiste aantal zaken met voldoende opgeleide jongerenrechters in een goed functionerend organisatorisch kader.

Pilotjaar 1
Pilotjaar 2

Pilotjaar 3 start op 1 september 2017 (schooljaar 2017/2018)

Evaluatie en onderzoek

Tussentijds wordt ieder semester geëvalueerd om zonodig aanpassingen door te voeren. Parallel daaraan lopen de twee onderzoeken, resp. van de Universiteit Leiden (Fac. Rechtsgeleerdheid, afd. Jeugdrecht) en onderzoeksbureau Motivaction, die periodiek ook tussenrapportages opleveren, en tot aanpassingen kunnen leiden.