Over Ons

OVER ONS

 

De jongerenrechtbanken zijn een initiatief om jongeren actief te betrekken bij recht en rechtvaardigheid in onze samenleving. De jongerenrechtbanken worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Jongerenrechtbanken.

De organisatie van de JongerenRechtbanken

De Jongerenrechtbanken van de deelnemende scholen worden gesuperviseerd door een Stuurgroep Jongerenrechtbanken, terwijl de dagelijkse gang van zaken op gezette tijden wordt besproken in Projectgroepen, beide per gerechtelijk arrondissement.

Stuurgroep

De uitvoering van de pilot op scholen wordt gesuperviseerd door een Stuurgroep, waarin zitting hebben:

  1. De directies van de drie scholen
  2. Vertegenwoordigers van OM en rechtbank
  3. Twee bestuursleden van de stichting, waaronder de voorzitter
  4. De algemeen projectleider

Projectgroep

Verantwoordelijk voor de uitvoering op de drie scholen is een Projectgroep, bestaand uit:

  1. De resp. interne trekkers op de drie scholen
  2. De drie externe trekkers
  3. Een vertegenwoordiger van de politie
  4. De algemeen projectleider
Directeur & Projectteam
Saskia Grotenhuis DIRECTEUR
Gert Jan Slump ADVISEUR
Kim Roelofs PROGRAMMAMANAGER
Sterre Nelis EXTERN BEGELEIDER
Minke Veltman EXTERN BEGELEIDER
Gertjan Van Valen EXTERN BEGELEIDER
Geertje Verschuur-Jansen EXTERN BEGELEIDER

Statutaire doelstelling

 

De stichting heeft ten doel: de realisatie en instandhouding van zogenaamde ‘jongerenrechtbanken’ in Nederland.

Beloningsbeleid

 

Het bestuur van de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland wordt niet bezoldigd voor haar werkzaamheden. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.
Uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden op projectbasis verricht door professionals die worden gehonoreerd volgens de CAO Jeugdwelzijnswerk. Daarnaast worden waar mogelijk vrijwilligers ingezet bij de uitvoering van het pilotproject.

Stichting JongerenRechtbanken Nederland

 

Stadhouderskade 98Hs
1073 AW Amsterdam

Directeur Saskia Grotenhuis

M: +31 (0)6 55684455
W: www.jongerenrechtbanken.nl
E: info@jongerenrechtbanken.nl
KvK: 56708041
RSIN: 852277271

Fondsen

Het pilotproject Jongerenrechtbanken Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door steun van.

Bestuur
Jeroen Recourt VOORZITTER
Maria Leijten BESTUURSLID
Klaartje de Beer PENNINGMEESTER
Judith Fisher SECRETARIS
Judith Swinkels BESTUURSLID
Saskia Grotenhuis DIRECTEUR
DOWNLOADS

De Stichting Jongerenrechtbanken Nederland heeft sinds 1 januari 2014 de ANBI-status.