Over Ons

OVER ONS

 

De Jongerenrechtbanken zijn een initiatief en worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

JongerenRechtbanken Nederland

De Jongerenrechtbanken op de drie betrokken scholen worden gesuperviseerd door de centrale Stuurgroep, terwijl de dagelijkse gang van zaken op gezette tijden wordt besproken in de Projectgroep.

Stuurgroep

De uitvoering van de pilot op de drie scholen wordt gesuperviseerd door een Stuurgroep, waarin zitting hebben:

  1. De directies van de drie scholen
  2. Vertegenwoordigers van OM en rechtbank
  3. Twee bestuursleden van de stichting, waaronder de voorzitter
  4. De algemeen projectleider

Projectgroep

Verantwoordelijk voor de uitvoering op de drie scholen is een Projectgroep, bestaand uit:

  1. De resp. interne trekkers op de drie scholen
  2. De drie externe trekkers
  3. Een vertegenwoordiger van de politie
  4. De algemeen projectleider
Projectteam
Gert Jan Slump PROJECTLEIDER
Kim Roelofs EXTERN BEGELEIDER
Sterre Nelis EXTERN BEGELEIDER
Bansta Blanckenburg EXTERN BEGELEIDER

Statutaire doelstelling

 

De stichting heeft ten doel: de realisatie en instandhouding van zogenaamde ‘jongerenrechtbanken’ in Nederland.

Beloningsbeleid

 

Het bestuur van de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland wordt niet bezoldigd voor haar werkzaamheden. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.
Uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden op projectbasis verricht door professionals die worden gehonoreerd volgens de CAO Jeugdwelzijnswerk. Daarnaast worden waar mogelijk vrijwilligers ingezet bij de uitvoering van het pilotproject.

Stichting JongerenRechtbanken Nederland

 

Sarphatistraat 100hs
1018GV Amsterdam
M: +31 654 29 15 27
W: www.jongerenrechtbanken.nl
E: info@jongerenrechtbanken.nl
KvK: 56708041
RSIN: 852277271

Fondsen

Het pilotproject Jongerenrechtbanken Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door steun van.

Bestuur
Mr. Toos Enkelaar VOORZITTER
Eymert van Manen SECRETARIS
Drs. Rob Ellermeijer PENNINGMEESTER
Mr. Maria Leijten LID
DOWNLOADS

De Stichting Jongerenrechtbanken Nederland heeft sinds 1 januari 2014 de ANBI-status.