BLOG

11

jan

Welkom

0 Comment| 0 Likes

Welkom op de geheel vernieuwde website van de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland.
Op de nieuwe website is veel informatie te vinden over de opzet van de jongerenrechtbanken en waar de jongerenrechtbanken te vinden zijn. Op dit moment loopt er een proef op vier scholen in Amsterdam. Per 1 januari is namelijk een vierde school aangesloten: het Comenius Lyceum.
Naast de pilot in Amsterdam zijn gesprekken gaande met een aantal gemeenten die ook interesse hebben om te beginnen met een eigen jongerenrechtbank.
In de jongerenrechtbanken van de pilot kunnen zaken die op school spelen na toestemming van de betrokken leerlingen behandeld worden door de jongerenrechtbank. Dat kunnen zaken zijn die anders via het jeugdstrafrecht zouden zijn afgehandeld maar ook andere vervelende zaken zoals overlast, pesten of discriminatie. Jongeren van de deelnemende scholen zijn getraind om tijdens een zitting zaken samen met alle betrokken partijen af te handelen op een herstelgerichte manier. Daarmee bedoelen we eigenlijk: op zo’n manier dat leerlingen weer met elkaar door één deur kunnen.

We zullen van tijd tot tijd via blogupdates bericht doen van onze ervaringen.