BLOG

21

aug

Wat is Restorative Justice of herstelrecht

0 Comment| 0 Likes

De stichting Restorative Justice Nederland (RJN) is het innovatie- en kenniscentrum voor herstelrecht en herstelgericht werken. Zij richt zich op het strafrecht en op andere gebieden waar herstelgericht werken meerwaarde heeft.

Restorative justice of herstelrecht beoogt de betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat er moet gebeuren na een delict of conflict. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

  • Wie is er getroffen?
  • Wie neemt daarvoor verantwoordelijkheid?
  • Wat heeft de getroffene nodig om te kunnen herstellen?
  • Wat heeft de veroorzaker te doen om er weer bij te horen?
  • En is dat dan ook voor alle betrokkenen voldoende of moet er nog meer gebeuren?

Het doel van dit proces is om het veroorzaakte leed en de aangerichte schade zoveel mogelijk te herstellen. Het doel is ook ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt en dat de toekomst weer tegemoet kan worden getreden met zo min mogelijk emotionele ballast.

Bron: www.restorativejustice.nl