BLOG

8

jul

De vreedzame school: ooit van gehoord?

0 Comment| 0 Likes

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen. In het programma gaat het om sociale vaardigheden en burgerschap. De klas en de school is een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Bij de Vreedzame School worden zowel docenten als leerlingen getraind. Leerlingen worden getraind om in conflicten te bemiddelen. Er kan zelfs nog gewerkt worden met een Groepsvergadering, bedoeld om niet alleen bij conflicten maar ook bij belangrijke zaken echt een stem te hebben.

Bron: www.devreedzameschool.nl