JONGERENRECHTBANKEN ACTIEF IN NEDERLAND!

 

Sinds 2014 draait op drie middelbare scholen in Amsterdam een pilot, waarin volgens een bepaalde methodiek wordt uitgeprobeerd op welke manier jongeren zelf kunnen rechtspreken over gevallen en conflicten die zich in hun leefomgeving voordoen.

JongerenRechtbanken Nederland

Doel van het in total vier jaar durende pilotproject Jongerenrechtbanken Nederland is om aan de hand van de ervaringen met de Amerikaanse ‘youth’, ‘peer’ of ‘teen courts’ te komen tot een specifiek in Nederland toepasbaar standaardmodel Jongerenrechtbank, dat in verschillende gemeenschappen in Nederland ingezet kan worden. Dus niet alleen op middelbare scholen, maar ook in een stad, stadsdeel of op een sportvereniging.

Missie

Jongeren die zich voor het eerst schuldig maken aan overtredingen met een zekere impact op hun directe omgeving, krijgen – teneinde te voorkomen dat zij meteen in het strafrechtelijke circuit belanden – de kans zich eerst te verantwoorden voor een door leeftijdsgenoten bemenste Jongerenrechtbank.

Op die manier wordt het perspectief van dader, slachtoffer en directe maatschappelijke omgeving bij elkaar gebracht, en versterkt door de nadruk op de verantwoordelijkheid voor en de betrokkenheid van de gemeenschap, en daarmee op een betekenisvolle afhandeling van het voorval. Tevens worden zodoende binnen de betrokken gemeenschap de vaardigheden vergroot om conflicten zelf op een constructieve manier te behandelen, op te lossen en te verwerken.

Plaats in het Nederlandse rechtsstelsel

De Jongerenrechtbanken zijn een strikt privaat initiatief dat in Amsterdam in nauwe samenwerking met politie, OM, rechtbank en advocatuur wordt gerealiseerd.
Ze hebben geen formele plaats in het Nederlandse rechtsstelsel, maar verhouden zich daartoe, zoals in het diagram hieronder weergegeven.

Tijdlijn JongerenRechtbanken Nederland

Voor het slagen van de 3-jarige pilot is het van belang dat deze systematisch en gefaseerd verloopt en door een gedegen evaluatieonderzoek wordt begeleid en met een bruikbaar evaluatierapport wordt afgesloten.

 • Initiatief – 2010

  Vanuit het Kinderrechtenhuis Nederland in Leiden worden de krachten gebundeld met een een initiatiefgroep van enthousiaste rechters en criminologen in Amsterdam

 • Oprichting en start – 2012

  De Stichting Jongerenrechtbanken Nederland wordt opgericht, publiceert een beleids- en projectplan en start de fondsenwerving

 • Voorbereidingsjaar – 2014/2015

  
Op drie middelbare scholen in Amsterdam worden jongeren opgeleid tot lid van de resp. Jongerenrechtbanken

 • Pilot 2015 – 2018

  
De drie-jarige pilot loopt in Amsterdam en binnenkort misschien elders, begeleid door onderzoek van de Universiteit Leiden en Motivaction

Laat een berichtje achter

Heb je een vraag, opmerking of verzoek? Vul dan dit formulier in – we komen er zo snel mogelijk bij je op terug